• High Scope Eğitim Modeli

  • Çift Dilli (Bilingual) Eğitim

  • Müzik ve Oyun Temelli İngilizce Eğitimi

  • Atölyeler

  • Kodlama Eğitimi

  • Yetenek Keşfi ve Süreç Değerlendirmesi

  • Etkin Veli-Okul İletişimi

  • Sanat ve Spor etkinlikleri

  • Kulüp Faaliyetleri

  • Yaratıcı Drama

 

UNICEF tarafından “En İyi Okul Öncesi Eğitim Modeli” ödülü alan High Scope eğitim modelini uyguluyoruz. Etkin öğrenmeyi temele alan bu yaklaşım ile çocuklar; kendi öğrenmelerini kendileri yürütmektedir. Çocuk merak ve keşfetme duyguları ile sorumluluk alır, karar verir, planlar ve uygular.

Çocuklarımızı karakter gelişimi ve olumlu tutum kazandırmayı da içeren Bütüncül Yaklaşım ile eğitiyoruz.

Ebeveynlerin öğrenme etkinliklerine etkin katılımını sağlıyoruz. Çocuk ve ebeveynlerin birlikte vakit geçirmesini sağlayacak şekilde oluşturduğumuz etkinlik programlarını uyguluyoruz.

Atölye Çalışmalarında öğrencilerimize dijital beceriler ve yaşam becerilerini birlikte kazandırıyoruz. Atölyelerde üretim yaparak düşünme becerileri, yaratıcılık ve sosyal beceriler kazanıyorlar.