• Etkin LGS Hazırlık Programı
  • Ortaokul kademesindeki Simya Mutlu Çocuklarını 7 sınıftan itibaren LGS sınavına etkin bir şekilde hazırlıyoruz. Bu hazırlık sürecinde çocuklarımıza sağlanan diğer gelişim ve beceri alanları etkinlikleri birlikte yürütülerek sınav baskısı ortadan kaldırıyoruz.
  • Simya Eğitim Sistemi’ne özgü ve hazırlık sürecini destekleyecek pek çok özgün kaynağı profesyonel öğretmen kadrosu ile uyguluyoruz.
  • Başlangıç seviyelerinin belirlendiği Hazır Bulunuşluk Sınavı,
  • QR kod çözümlü örnekler ile desteklenmiş Konu Anlatım Kitapları,
  • Konuların pekiştirilmesi amacıyla uygulanan Mikro Kazanım Testleri,
  • QR kod çözümlü hazırlanmış geniş kapsamlı Soru Bankları.
 • Mentörlük
 • Kişiye özel testler
 • Z-Kitaplar
 • Stress Saati
 • Asansör Etüt
 • Etkin Yabancı Dil Eğitimi
 • FETEMM/STEM Atölyesi
 • FABLAB(Fabrikasyon Laboratuvarlar)
 • Simya Maker Hareketi
 • Çok Yönlü Spor Eğitimi
 • Yaratıcı Drama
 • Sanat Etkinlikleri
 • Simhome – Simkamp

“Mutlu Çocuk” yetiştirme ilkesi doğrultusunda akademik başarı, yaşam becerileri ile fiziksel ve bilişsel gelişimi destekleyen ortamlar sağlanmakta ve tüm mutlu çocuklar bütünsel olarak eğitilmektedir.

Simya Ortaokulunda “Mutlu Çocuklar;

 • Kendi öğrenmelerini planlayan, takip eden ve sonuçlandıran
 • Düşünme becerilerine sahip
 • Akademik olarak bir üst eğitim kademesi yeterliliklerine hazır
 • İlgi alanlarına göre kendi hedeflerinin peşinde koşabilen
 • Ana dil ve yabancı dilde iletişim kurabilen
 • Spor ve sanat alanlarından en az biriyle ilgilenen
 • Sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmektedir.