• Kişiye özgü dil edinimi (My Own English) modeli uygulanmaktadır.
 • Inquiry Based Learning ve Project Based Learning yöntemleri ile okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerileri geliştirilmektedir.
 • WRITING PACK port folyoları ile yazma becerileri geliştirilmektedir.
 • Yıl içerisinde sunumlar ve yılsonunda geleneksel İngilizce tiyatro (Theater Festival) etkinlikleri ile dil becerileri pekiştirilmektedir.
 • Dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için bilgisayar destekli İngilizce eğitimi (Call) verilmektedir.
 • Ara sınıfta okulumuza kayıt olan öğrencilere seviye belirleme sınavı (Placement Test) yapılarak sonuçlarına göre yoğunlaştırılmış program (Intensive English Program-IEP) uygulanmaktadır.
 • Hafta sonları Uygulamalı İngilizce kapsamında İngilizce drama dersleri yapılmaktadır.
 • Dil eğitiminde 21.yüzyıl becerileri;
 • Eleştirisel Düşünme becerisi (Critical thinking)
 • Yaratıcılık becerisi (Creavity)
 • İşbirliği becerisi (Collaboration)
 • İletişim becerisi (Communication) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
 • İkinci bir dil olarak Almanca Eğitimi