YAŞAM BECERİLERİ VE DEĞERLER ÇALIŞMASI


Okulumuzda yürütülen yaşam becerileri ve değerler çalışmasının amacı öğrencilerimize eğitim-öğretim sürecinde akademik bilginin yanı sıra etkin davranış kazandırmaktır. Etkin davranış sahibi olan çocukların zamanla kendi ilgi ve yeteneklerini keşfedeceği bu bağlamda gerek akademik yaşantısında gerek sosyal yaşantısında bu durumu avantaja çevirecek şekilde kullanabilecektir.
Çocuğa davranış kazandırmada aile ile birlikte okulun rolünün yadsınamayacağı düşünüldüğünde yaşam becerileri ve değerler eğitimi çalışmalarının önemi de ortaya çıkar. Yaşam becerileri ve değerler eğitimi çalışmasının amacı da bahsi geçen beceri ve değerleri öğrencilerimize kazandırmak aynı zamanda ahlaki değerlerine bağlı saygın bireyler yetiştirmektir. Bunun için kurumumuzda öğrencilerimize sunum, seminer, eğitim, etkinlik, gezi, kermes vb. çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin de bu çalışmalarda aktif rol alması sağlanır.
Öğrenciye davranış kazandırmak için uygulanan yaşam becerileri ve değerler eğitimi çalışmasıyla kazanacağı beceriler;
• Yaşam alanlarını kullanma becerileri,
• Etkili iletişim becerileri,
• Problem çözme ve karar verme becerileri,
• Düşünme becerileri,
• Tüketim becerileri,
• Bilişim araçlarını kullanma becerileri,
• Hak ve sorumluluklarını bilme ve kullanma,
• Sağlıklı ve dengeli yaşam becerileri.
Bu becerilerle beraber öğrenciye sevgi, saygı, empati, arkadaşlık, kardeşlik, hoşgörü, iyi niyet, ön yargı, tutarlı olmak, farklılıklara saygı, kazandırılması planlanan değerlerdir.
Simya Eğitim Kurumlarında tüm personel okulun başlı başına bir eğitim merkezi olduğu fikrini benimsemiş her fırsatı öğrenmeye çevirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda tüm personel, öğretmen ve yöneticiler davranışlarıyla öğrenciye rol model olur. Yaşam Becerileri ile ilgili yıllık oluşturulan planda ise her ay için bir sorumlu zümre belirlenmiştir. Bu sorumlu zümre kurum içi yapılan tüm çalışmalara herkesi teşvik etmekle bunun yanı sıra takip eder. Daha sonra aylık değerlendirme ve gelişimin takip edilmesi için raporlama yapar.
Tasarım Beceri Atölyeleri; Öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri alt yapıya sahip, tasarım ve üretim yapabilecekleri ve bu deneyimlerini özgürce sergileyebilecekleri öğrenme ortamlarıdır.
Ankara Simya Koleji olarak Bilim, Sanat, Kültür ve Spor alanlarında oluşturduğumuz Tasarım beceri Atölyelerimizde çocuklarımız öğrendikleri bilgileri yaşam becerilerine dönüştürüyorlar.
Fen, Teknoloji, Mühendislik Matematik Atölyesi; Teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürüldüğü FETEMM Atölyemizde çocuklarımız eğitim programında yer alan konulara ilişkin pek çok etkinlik yürütmektedir.
Yazılım ve Tasarım Atölyesi; Çocuklarımızın bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanabilen ve üretebilen bireyler olmaları amacıyla kurulan Yazaılım ve Tasarım Atölyemizde; Arduino, Kodlama, Robotik Kodlama, Üç Boyutlu (3D) Tasarım uygulamaları yürütülmektedir.
Görsel Sanatlar Atölyesi; Estetik değeri olan çeşitli tasarım ve üretimlerin yapıldığı Görsel Sanatlar Atölyemizde çocuklarımız ve ebeveynleri; resim, geleneksel Türk el sanatları, seramik, ve fotoğraf alanlarında çalışmalar yapabilmekte, yeteneklerini keşfetmekte ve geliştirebilmektedir.
Müzik Atölyesi; Çocuklarımız Müzik Atölyemizde bu sanata ilişkin olarak;
• Dinleme-Söyleme
• Müziksel Algı ve Bilgilenme
• Müziksel Yaratıcılık
• Piyano, Gitar, Keman Çalma vb. Pek çok beceri kazandırılmaktadır.

Salon Sporları;
Tam donanımlı bir jimnastik/bale salonu ve iki farklı çok amaçlı kapalı spor salonlarımız ile öğrencilerimize çeşitli spor branşlarında kendilerini geliştirme imkânı sunmaktayız.
• Dans Sporları
• Taekwondo,
• Okçuluk,
• Jimnastik,
• Futbol,
• Masa Tenisi
Açık Hava Sporlar;
Öğrencilerimizin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak açık alan spor sahası bulunmaktadır. Bu sahada;
• Futbol,
• Basketbol,
• Voleybol,
• Geleneksel Çocuk Oyunları oynayabilmektedirler
Drama Atölyesi; İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin, becerilerin geliştirildiği drama atölyemizde;
• Tiyatro, Drama, Mahalli Oyunlar,
• Karagöz – Hacivat (Gölge Oyunları),
• Masal ve Fıkra Anlatma,
• Müzikal Gösteriler düzenlenmektedir.
Akıl Oyunları Atölyesi; Akıl oyunları atölyemizde çocuklarımız bir program dahilinde, strateji, algı, refleks, düşünme becerileri vb. pek çok konuda geliştirilmektedir.

Ahşap ve Metal Atölyesi; Ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik olarak kurulan Ahşap ve Metal Atölyemizde Çocuklarımız;
• Ahşap,
• Model Havacılık,
• Mekanik (tamir, bakım vb.),
• Yaşam Becerileri (Ev aletleri vb.)
uygulama alanlarında becerilerini geliştirmektedirler.

Ankara, Çankaya, Balgat adresinde bulunan kolejimizde 11 Atölyede öğrencilerimize beceri kazandırılmak hedeflenmiştir.
Simya Eğitim Kurumları