Simya Koleji olarak ilerlemeci eğitim felsefesini benimsemekteyiz. Felsefemiz bireyin ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarılması ve bu

doğrultuda yönlendirilerek geleceğini oluşturulması esasına dayanmaktadır. Problem çözme ve iş birliği esas alınarak oluşturulan

demokratik öğrenme ortamlarında bireyler yaşama hazırlanmaktadırlar.

Eğitim felsefemizin öğrencilerimiz sınavlardaki başarısına büyük katkılar sağladığını gözlemlemekteyiz.