Kendi kültürünü benimsemiş ve aynı zamanda farklı kültürler ile barışık yaşayabilen, farklılıklara saygılı, evrensel değerlere sahip, insana ve diğer canlılara değer veren, yaşam boyu öğrenme becerileri ile kendi öğrenmelerini yürütebilen, yüksek özgüven duygusu ile girişim yapabilen, tüm düşünme becerileri ve sosyal becerilere sahip, toplumsal konularda farkındalığı olan, öğrenmeye ve gelişime açık, anadilde ve yabancı dillerde iletişim kurma becerilerine sahip bireyler yetiştirmeye ve böylece topluma katkı sağlamaya yönelik nitelikli eğitim hizmeti sunmaktır.